Vår forskning

Spara favorit Skriv ut 27 apr april 2016

Mittuniversitets mål är att forskningen ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle. Forskningen organiseras dels i profilområden och centrumbildningar och dels i ämnesforskning och forskargrupper.

Centrumbildningar
Mittuniversitetets centrumbildningar utgör arena för samverkan och spjutspets i de ämnesområden som står i centrum för vår forskning.

• Energieffektivitet i industriella processer, nya biobaserade produkter och cellulosamaterial med centrumbildningen FSCN (KK-miljö)
• Industriell informationsteknologi och digitala tjänster med centrumbildningen STC (KK-miljö)
• Hälsa, idrott och sportteknologi med centrumbildningarna NVC och  Sports Tech Research Centre
• Turism och upplevelser med centrumbildningen ETOUR
• Bank, försäkring, pension med centrumbildningen CER
• Medier och kommunikation med centrumbildningen DEMICOM
• Risk och kris med centrumbildningen RCR

Mittuniversitetets ämnesforskning
Högkvalitativ forskning bedrivs inom alla Mittuniversitetets vetenskapliga ämnesområden, ofta i samverkan med det omgivande samhället. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt, en hög kvalitet i våra utbildningar och en hög kompetens bland lärosätets forskare och lärare.
Läs mer om Mittuniversitetets ämnesforskning

Forskningsprojekt och forskargrupper
Forskningen på Mittuniversitetet är i ständig utveckling vilket kan ses i de forskargrupper och projekt som samlar kompetens kring ett särskilt ämne. I dessa sammanhang kan näringsliv och akademi mötas för att tillsammans skapa ny kunskap.
Läs mer om större forskningsprojekt och forskargrupper på Mittuniversitetet

KK-miljö

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten i landet som utsetts till en KK-miljö av KK-Stiftelsen.