Mittuniversitetet har en bred forskningsbas och bedriver högkvalitativ och spännande forskning som har genomslag såväl nationellt som internationellt. Forskningen bedrivs dels som ämnesforskning inom 47 olika ämnen och dels som tematisk forskning inom universitetets åtta centrum.

MI7A0823.jpg

Mittuniversitetets ämnesforskning

Mittuniversitetet bedriver forskning av hög internationell klass inom alla Mittuniversitetets ämnesområden, ofta i samverkan med det omgivande samhället. Det ger en stor bredd av kvalificerade forskningsprojekt, en hög kvalitet i våra utbildningar och en hög kompetens bland lärosätets forskare och lärare.

 

Centrumbildningar

Inom universitetets åtta centrum bedrivs internationellt framstående forskning inom angelägna tematiska områden.

  • Energieffektivitet i industriella processer, nya biobaserade produkter och cellulosamaterial med centrumbildningen FSCN (KK-miljö)
  • Industriell informationsteknologi och digitala tjänster med centrumbildningen STC (KK-miljö)
  • Hälsa och idrott med centrumbildningarna NVC
  • Sportteknologi och additiv tillverkning med centrumbildningen Sports Tech Research Centre
  • Turism och upplevelser med centrumbildningen ETOUR
  • Bank, försäkring, pension med centrumbildningen CER
  • Medier och kommunikation med centrumbildningen DEMICOM
  • Risk och kris med centrumbildningen RCR

Forskningsprojekt och forskargrupper

Forskningen på Mittuniversitetet är i ständig utveckling vilket kan ses i de forskargrupper och projekt som samlar kompetens kring ett särskilt ämne. I dessa sammanhang kan näringsliv och akademi mötas för att tillsammans skapa ny kunskap.

Läs mer om större forskningsprojekt och forskargrupper på Mittuniversitetet

KK-miljö

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten i landet som utsetts till en KK-miljö av KK-Stiftelsen.

Läs mer om Mittuniversitetets KK-miljö