Ämnesforskning

Spara favorit 15 nov november 2018
 IT-teknik

Utöver den forskning som presenteras inom ramen för Mittuniversitetets profilerade forskningsområden bedrivs ämnesforskning inom alla vetenskapsområden. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt och en hög kompetens bland lärosätets forskare.

Mittuniversitetets ämnesforskning har en tydlig koppling till stora och viktiga grundutbildningsområden. De flesta forskare på universitetet undervisar också, vilket ger studenter på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den forskning Mittuniversitetet bedriver inom det aktuella ämnet. Här nedan kan du läsa mer om det forskarämne som intresserar dig.

Information om ämnesforskningen hittar du på avdelningarnas sidor.