Forskningsstrategi

Spara favorit 27 okt oktober 2017

Mittuniversitetet finns i en region med stark skogsbaserad industri i kustlandet och en omfattande turism- och upplevelseindustri, främst i fjällregionen.

Här finns också en betydande IT-verksamhet, till stor del baserad på offentlig förvaltning samt bank, försäkring och pension.

Mittuniversitet verkar i den internationella miljön. Samtidigt är det en styrka för oss med en verksamhet som även fokuserar på forsknings- och utbildningsfrågor som svarar mot lokala och regionala intressen.

På så sätt kan vi bidra till kompetensutveckling inte bara i vår egen region utan även tillsammans med forskningsaktörer på andra håll i världen förmedla och utbyta kunskap  i områden med likartade förutsättningar som våra.

Mittuniversitet har sedan 2012 en ny forskningsstrategi fram till 2016.

Mittuniversitetets forskningsstrategiLyssna

KK-miljö

KK stiftelsen

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten i landet som utsetts till en KK-miljö av KK-Stiftelsen.