Projektet syftade till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom höghållfasta stål och titanlegeringar.

Sports Tech Research Centre

Sidan uppdaterades 2022-12-27