Projektet syftade till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom höghållfasta stål och titanlegeringar.

MI7A9821.jpg

Det finns stora begränsningar vad gäller tillverkbarhet av dessa metaller med konventionella metoder som till exempel gjutning. Additiv tillverkning har dock visats vara en lovande metod för att bygga mer komplexa geometrier än vad som är möjligt idag.

Inom ramen för projektet har olika amorfa legeringar använts i EBM och sedan utvärderats för att på så sätt bygga en grund för ett mer omfattande forskningsprojekt. Resultat från projektet väntas visa möjligheter till minskad vikt av fordonsdetaljer och utveckling av nya legeringar som lämpar sig för medicinska ändamål som exempelvis implantat.

Vad är EBM?

En metod inom additiv tillverkning som gör det möjligt att skapa avancerade metallkomponenter genom att lager-för-lager byggs upp av metallpulver och smälts samman med en kraftfull elektronstråle. Varje skikt av metallpulver smälts till den exakta geometrin som definieras av en 3D-modell i datorn.

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Fakta

Projektperiod

160101-180101

Projektledare

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

010-142 84 17