BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

Plastgranulat
Exempel på plastgranulat och formsprutade plastdetaljer.

Fakta

Projektperiod

190901-201001

Projektledare

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

+46 (0)10-1428417

Projektmedlemmar

Kajsa Nilsson

Forskningsingenjör|Research Engineer

+46 (0)10-1428239