Klimat ‑ samarbetsinlärningsinitiativ som hanterar och anpassar sig till miljön

Programmet kommer att ta itu med klimatförändringar på lokal och regional nivå genom att öka allmänhetens medvetenhet och använda modeller av bästa praxis för att utveckla klimatanpassningsplaner för lokala myndigheter.

Bilar i översvämmad viadukt

Sidan uppdaterades 2023-03-06