Säkerhetssystem mot huvudskador

Med hjälp av en konstruerad hjärna med många sensorer ska forskarna få kunskap om vad som händer i hjärnan vid trauma mot huvudet. På så sätt kan ännu bättre säkerhetsutrustning utformas som skyddar vid olycka.

Sports Tech Research Centre

Fakta

Projektperiod

180101-210101

Ämnen

    System.ArgumentNullException: The provided content link does not have a value. (Parameter 'contentLink') at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentLoader.Get[T](ContentReference contentLink, LoaderOptions loaderOptions) at Miun.Web.KitModules.Research.Controllers.ResearchProjectPageController.b__2_9(ContentReference x) in D:\a\1\s\Miun.Web\KitModules\Research\Controllers\ResearchProjectPageController.cs:line 93 at System.Linq.Enumerable.SelectIListIterator`2.MoveNext() at HandlebarsDotNet.Collections.ExtendedEnumerator`2.PerformIteration() at HandlebarsDotNet.Iterators.EnumerableIterator`2.Iterate(EncodedTextWriter& writer, BindingContext context, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object input, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at HandlebarsDotNet.Compiler.Iterator.Iterate(BindingContext context, EncodedTextWriter writer, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object target, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at lambda_method717(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209System.ArgumentNullException: The provided content link does not have a value. (Parameter 'contentLink') at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentLoader.Get[T](ContentReference contentLink, LoaderOptions loaderOptions) at Miun.Web.KitModules.Research.Controllers.ResearchProjectPageController.b__2_9(ContentReference x) in D:\a\1\s\Miun.Web\KitModules\Research\Controllers\ResearchProjectPageController.cs:line 93 at System.Linq.Enumerable.SelectIListIterator`2.MoveNext() at HandlebarsDotNet.Collections.ExtendedEnumerator`2.PerformIteration() at HandlebarsDotNet.Iterators.EnumerableIterator`2.Iterate(EncodedTextWriter& writer, BindingContext context, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object input, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at HandlebarsDotNet.Compiler.Iterator.Iterate(BindingContext context, EncodedTextWriter writer, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object target, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at lambda_method717(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209 at HandlebarsDotNet.Helpers.DelegateHelperDescriptor.HandlebarsDotNet.Helpers.IHelperDescriptor.Invoke(EncodedTextWriter& output, HelperOptions& options, Context& context, Arguments& arguments) at lambda_method819(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209