Tor 03 dec 2020 08:32

Det senaste året har många inplanerade händelser påverkats av Coronapandemin. Så även projektet ”Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter”. Projektet har därför sökt, och fått beslut om, förlängning fram till sommaren 2021.

Andersön. Trefotsudden. Stig från parkering
Andersön. Foto: Annika Jonsson

– Vårt forskningsfokus är tillgänglig naturturism och vi har ambitionen att täcka in både privata och offentliga aktörer samt utbud- och efterfrågesidan. Det är särskilt studier som fångar in användarperspektivet, eller efterfrågeperspektivet, som varit en utmaning. Därför har vi ansökt om förlängning, berättar projektledare Sandra Wall-Reinius.

Förlängningen av projektet som beslutades av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, innebär att forskarna senarelägger den planerade datainsamlingen, som de var tvungna att ställa in under våren och sommaren.

– Vi har påbörjat intervjuer med ett mindre urval av personer med funktionsnedsättningar och frågar om deras upplevelser och erfarenheter kring tillgänglig naturturism. Vi hoppas också kunna fullfölja besök hos fler naturturismföretag under våren 2021. Resorna var ursprungligen tänkta att genomföras redan i somras där syftet är att öka kunskapen om behov, önskemål, hinder och förbättringsområden genom samtal och deltagande observationer, avslutar Sandra Wall-Reinius.

Forskarna fortsätter arbetet med att färdigställa fördjupande analyser av det tidigare insamlade materialet och skriva vetenskapliga publikationer. Utöver detta kommer projektet att utmynna i en konferens i slutet av våren 2021 där resultat och slutsatser presenteras.

Sidan uppdaterades 2021-03-25