Utförslöpning

Att kunna hålla hög hastighet vid utomhuslöpning i branta utförsbackar är en viktig faktor, men hur springer du bäst rent tekniskt utför och vad ställer det för krav på utrustningen för att optimera kroppens rörelse?

Sports Tech Research Centre

av

av

av

av

Fakta

Projektperiod

170101-210101

Ämnen

    System.ArgumentNullException: The provided content link does not have a value. (Parameter 'contentLink') at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentLoader.Get[T](ContentReference contentLink, LoaderOptions loaderOptions) at Miun.Web.KitModules.Research.Controllers.ResearchProjectPageController.b__2_9(ContentReference x) in D:\a\1\s\Miun.Web\KitModules\Research\Controllers\ResearchProjectPageController.cs:line 93 at System.Linq.Enumerable.SelectIListIterator`2.MoveNext() at HandlebarsDotNet.Collections.ExtendedEnumerator`2.PerformIteration() at HandlebarsDotNet.Iterators.EnumerableIterator`2.Iterate(EncodedTextWriter& writer, BindingContext context, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object input, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at HandlebarsDotNet.Compiler.Iterator.Iterate(BindingContext context, EncodedTextWriter writer, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object target, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at lambda_method478(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209System.ArgumentNullException: The provided content link does not have a value. (Parameter 'contentLink') at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentLoader.Get[T](ContentReference contentLink, LoaderOptions loaderOptions) at Miun.Web.KitModules.Research.Controllers.ResearchProjectPageController.b__2_9(ContentReference x) in D:\a\1\s\Miun.Web\KitModules\Research\Controllers\ResearchProjectPageController.cs:line 93 at System.Linq.Enumerable.SelectIListIterator`2.MoveNext() at HandlebarsDotNet.Collections.ExtendedEnumerator`2.PerformIteration() at HandlebarsDotNet.Iterators.EnumerableIterator`2.Iterate(EncodedTextWriter& writer, BindingContext context, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object input, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at HandlebarsDotNet.Compiler.Iterator.Iterate(BindingContext context, EncodedTextWriter writer, ChainSegment[] blockParamsVariables, Object target, TemplateDelegate template, TemplateDelegate ifEmpty) at lambda_method478(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209 at HandlebarsDotNet.Helpers.DelegateHelperDescriptor.HandlebarsDotNet.Helpers.IHelperDescriptor.Invoke(EncodedTextWriter& output, HelperOptions& options, Context& context, Arguments& arguments) at lambda_method602(Closure , EncodedTextWriter& , BindingContext ) at HandlebarsDotNet.HandlebarsEnvironment.<>c__DisplayClass19_0.b__0(TextWriter writer, Object context, Object data) at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.Render(TextWriter writer, String templateName, Object context, Object data) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 193 at Miun.Web.Infrastructure.Handlebars.HandlebarsTemplateEngine.RenderTemplateHelper(EncodedTextWriter output, Context context, Arguments arguments) in D:\a\1\s\Miun.Web\Infrastructure\Handlebars\HandlebarsTemplateEngine.cs:line 209