Förebyggande arbete för att motverka destruktivt beteende hos unga: Situationsanalys och utvärdering av nuvarande åtgärder

Förebyggande arbete för att motverka destruktivt beteende hos unga: Situationsanalys och utvärdering av nuvarande åtgärder

Detta forskningsprojekt syftar till att finna metoder för att motverka trenden där barn i allt högre grad omhändertas av socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.

Kille på skateboard

Fakta

Projektperiod

210401-221130

Kommunsamverkan

Projektledare

Teresa Silva

Forskare|Researcher

+46101428506

Projektmedlemmar

Lotta Westman, Örnsköldsviks kommun

Lotta Westman, Örnsköldsviks kommun

Finansiärer

Örnsköldsviks kommun 16x9