Utvärdering av handlingsplan för brotts- och drogförebyggande arbete

I detta projekt utvärderas handlingsplan mot användande av illegala droger i ung ålder. I detta projekt utvärderas åtgärder i Örnsköldsviks kommuns handlingsplan – motverkar åtgärderna brott och missbruk i målgrupperna barn/unga?

Kontor, möte, kommunikation

Fakta

Projektperiod

200401-220601

Samarbetspartners

  • Örnsköldsviks kommun

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Birgitta Edin Westman, Örnsköldsviks kommun

Birgitta Edin Westman, Örnsköldsviks kommun

Finansiärer

Mittuniversitetet Örnsköldsviks kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-02-23