Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems trygghetsboende Skepparen i Sundsvall.

Projektledare

Edith Andresen

Universitetslektor

+46101428684

Projektmedlemmar

Heléne Lundberg

Professor|Professor

+46101428571

Lovisa Högberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428041

Camilla Hjältman, Mitthem

Camilla Hjältman, Mitthem

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.