Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet för att stärka våra bidrag till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen.

Globala målen

Det övergripande målet med projektet är att utveckla arbetssätt för lärosäten som med Agenda 2030 och de globala målen som ramverk, länkar samman interna processer för samverkan med verktyg för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan.

Deltagare i projektet är:

Göteborgs Universitet

Chalmers tekniska högskola AB,

Högskolan Kristianstad

Kungliga Tekniska Högskolan

Luleå Tekniska Universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Sveriges Lantbruksuniversitet

Fakta

Projektperiod

180501-210430

Forskningscenter

Projektledare

Johan Lilja

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 23

Projektmedlemmar

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Finansiärer

Logotyp Vinnova