Projektets övergripande mål är att med artificiell intelligens stärka den gröna och digitala omställningen av regionens företag för att öka tillväxten och utveckla hållbara produkter och tjänster.

AI-human brain

Finansiärer

Logo Region Jämtland Härjedalen

Sidan uppdaterades 2023-03-21