Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland flyktingar.

AMIR

Sidan uppdaterades 2024-03-05