Antennsystem för smarta brunnar

Projektet syftar till att utforma ett smart och energieffektivt sensorsystem för att observera vattennivån i brunnar. Fokus är att utforma en antennlösning som är lätt att integrera i tillverkningen och tillräckligt robust för tuffa miljöer och radioeffektiv om antennen är belägen under jord.

A-brunn vid väg

Projektledare

Johan Sidén

Universitetslektor

+46101428488

Projektmedlemmar

Finansiärer

xx