Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stadium III och IV

Att leva med en långvarig sjukdom som KOL, påverkar det dagliga livet i stor utsträckning för både de drabbade personerna och deras närstående.

Sjuk medelålders kvinna som andas i en syrgasmask

Fakta

Projektperiod

190901-220331

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Malin Rising-Holmström

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428423

Projektmedlemmar

Ann Ekdahl

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428363