Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser

Framtidens flygplats kommer i stor utsträckning vara autonom och ha en hög grad av fjärrstyrning. Det ställer höga krav på driftsäker teknik och övervakning, tekniker som utvecklas i nära samarbete med näringslivet.

Flygplan på väg att lyfta från en vintrig flygplats.
Bil som kör på en landningsbana på Örnsköldsviks flygplats.

Ny kamerateknik lanseras

I ett samarbete med företaget Klimator har ny teknik för att kartlägga landningsbanan utvecklats. Se hur tekniken testas idag och hur den kan användas i framtiden.

Projektledare

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428697

Projektmedlemmar

Johan Casselgren

Johan Casselgren

Maria Wall Petrini

Maria Wall Petrini

Gunnar Olsson

Gunnar Olsson

Anders Lundin

Anders Lundin

Viktoria Bogren

Viktoria Bogren

Johan Söderlind Åström

Johan Söderlind Åström

Erik Bäckman

Erik Bäckman

Patrik Jonsson

Patrik Jonsson

Robert Gyllroth

Robert Gyllroth

Kjell Torin

Kjell Torin

Finansiärer

Logo Örnsköldsviks kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2023-03-21