Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser

Framtidens flygplats kommer i stor utsträckning vara autonom och ha en hög grad av fjärrstyrning. Det ställer höga krav på driftsäker teknik och övervakning, tekniker som utvecklas i nära samarbete med näringslivet.

Flygplan på väg att lyfta från en vintrig flygplats.

Projektledare

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428697

Projektmedlemmar

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428917

Johan Casselgren

Johan Casselgren

Luleå Tekniska Universitet

Maria Wall Petrini

Maria Wall Petrini

Luftfartsverket

Gunnar Olsson

Gunnar Olsson

Luftfartsverket

Anders Lundin

Anders Lundin

Region Västernorrland

Viktoria Bogren

Viktoria Bogren

Klimator

Johan Söderlind Åström

Johan Söderlind Åström

RISE

Erik Bäckman

Erik Bäckman

SAAB DATS

Patrik Jonsson

Patrik Jonsson

Combitech

Robert Gyllroth

Robert Gyllroth

Örnsköldsviks Airport AB

Pernilla Morén

Pernilla Morén

Örnsköldsviks Airport AB

Finansiärer

xx Örnsköldsviks kommun 16x9