Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. I detta forskningsprojekt undersöks vad som kan göras för att hantera samt motverka sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld.

metoo

Det övergripande syftet för studien är att bidra med kunskap för utveckling av strategier och verktyg som minimerar risken att anställda inom hotell- och restaurang utsätts för trakasserier av sexuell och/eller rasistisk art samt våld och hot om våld.

Forskarna i projektet utgår från följande övergripande frågeställningar:

- Vilka strategier (organisatoriska, kollektiva, individuella) används för att förebygga och hantera sexuella och/eller rasistiska trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen?

- Finns målkonflikter eller motsättningar inbyggda i verksamheten som innebär särskilda svårigheter när det gäller att arbeta förebyggande samt hantera förekomsten av trakasserier och hotfulla situationer?

- Vilka verktyg finns och vilka behöver finnas för att förändra kulturen i branschen och för att åstadkomma attraktiva arbetsplatser med en långsiktigt hållbar psykosocial arbetsmiljö?

Studien genomförs i form av individuella djupintervjuer samt gruppintervjuer med chefer och anställda på ett urval hotell- och restaurangarbetsplatser.

Publikationer inom projektet

Vetenskapliga artiklar:
Zampoukos, K. (2021). The hospitable body at work—A research agenda. Gender, Work and Organization

Rapporter:
”Är du en sådan där #metoo?” Om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och ledarskap på hotell- och restaurangarbetsplatsen

Kapitel i antologier:
Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering – ett globalt problem i lokal kontext

Konferensbidrag:

Fakta

Projektperiod

190301-230228

Forskningscenter

Projektledare

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912

Projektmedlemmar

Finansiärer

AFA Försäkring