Bemötande av patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård | miun.se

Bemötande av patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård

Syftet med projektet är att få en djupare förståelse om bemötande av patienter med psykisk ohälsa i rättspsykiatrisk vård ur vårdarens perspektiv.

Rättspsyk

Fakta

Projektperiod

180501-230531

Projektmedlemmar

Siri Andreassen Devik, Nord University

Siri Andreassen Devik, Nord University

Sidan uppdaterades 2022-11-21