Bemötande av patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård

Bemötande av patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård

Syftet med projektet är att få en djupare förståelse om bemötande av patienter med psykisk ohälsa i rättspsykiatrisk vård ur vårdarens perspektiv.

Rättspsyk

Fakta

Projektperiod

180501-230531

Institutioner/avdelningar

Projektmedlemmar

Lars Hammarström

Doktorand|Doctoral Student

+46101428913

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

+46101428669

Siri Andreassen Devik, Nord University

Siri Andreassen Devik, Nord University