BiGaCO ‑ Biometanisering för biogasproduktion från biomassarester och avfall

I Sverige produceras ca 1,5 TWh fordonsbränsle i form av biogas varje år från tillgängligt organiskt avfall. En alternativ väg är att biomassa förgasas till syntesgas och därefter syntetiseras till bio-SNG genom biologisk metanisering.

Trafik på motorväg under sommaren

Finansiärer

Mittuniversitetet Logo

Sidan uppdaterades 2023-03-21