En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor betydelse för ens framgång på arbetsmarknaden.

Research Team

Syftet med förstudien är beskriva och analysera befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun. Bostadsområdet kännetecknas av en mångfald av hyresgäster men också utmaningar som sociala och socioekonomiska problem.

Mål för projektet är att:

  1. Utveckla ett generellt arbetssätt för integrationsprocesser och hållbart boende utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella utgångspunkter.
  2. Utveckla innovativa sätt för hållbar kompetensförsörjning genom att tillvarata den outnyttjade kompetens som utrikesfödda och andra som står utanför arbetsmarknaden utgör.
  3. Skapa arenor för att öka kunskapen om integrationsprocesser, hållbart boende samt hållbar kompetensförsörjning.

Projektet drivs inom ramen för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, och Risk and Crisis Research Centre, RCR.

Bostadsområde, lägenhetshus, förort

Mitt i vetenskapen: Om boende, integration och arbete i Timrå kommun

Se webbinariet där projektets aktörer presenterade sin syn på de aktuella samhällsutmaningarna Tallnäs och Timrå kommun står inför. Från den 11 december 2020.

Finansiärer

Timrå Kommun 16x9