Projektet syftar till att på sikt ta fram en stabil arbetsmetodik för att kunna använda EBM-processen för att reparera detaljer. Men även utnyttja processens egenskaper, hög energi och vakuum miljö, för att skapa nya materialkombinationer som inte är möjliga med andra tillverkningsmetoder.

Cold start Foto Per Skoglund DSC_3006.jpg

Bakgrund

Electron Beam Melting (EBM) har tidigare avvisats som användbar process för att reparera redan tillverkade detaljer eller återuppta ett avbrutet bygge. Det största problemet med en ”kallstart” är att processen utförs under vakuum och i hög temperatur men även att det omkringliggande pulvret behöver semi-sintras innan smältning kan ske för att undvika uppladdning av pulverbädden och orsaka driftstopp.

Sports Tech Research Centre har länge arbetat och forskat på EBM-processen och dess egenskaper. Med vissa modifieringar av processen så har både reparation av komponenter och uppstart av ett avbrutet bygge genomförts. Dock har endast ett fåtal prover kunna framställas, men resultaten har visats sig positiva.

Mål

Att ta fram prover och visa på att EBM-processen går att använda för reparationer av redan tillverkade detaljer. Pilotprojektet förväntas resultera i ett antal provstavar i det rostfria stålet 316L, materialet Ti64 och en kombination av dem båda. Samtliga provstavar ska material karakteriseras där bland annat mikrostrukturer undersöks.

Finansiärer

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Fakta

Projektperiod

180501-210101

Projektledare

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

010-142 84 17

Projektmedlemmar

Per Skoglund

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 86 60

Carlos Botero

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 61