Datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier

Sulfatpappersmassaindustrin är känd för sina illaluktande gaser. Lukten orsakas av störningar i produktionsprocessen som leder till utsläpp av flyktiga organiska sulfatföreningar som sulfatväte. Utsläppen innebär produktionsbortfall och påverkar det omgivande samhället på ett negativt sätt.

Skorsten med tjock rök.
Man står utomhus med en stad i bakgrunden.
Claes Mattsson och Henrik Rödjegård, från Senseair, berättar om projektet.

Fakta

Projektperiod

210301-230831

Forskargrupper

Projektledare

Projektmedlemmar

Christine Hummelgård

Christine Hummelgård

SenseAir AB

Bakhram Gaynullin

Bakhram Gaynullin

SenseAir AB

Roger Östlin

Roger Östlin

SCA Energy AB

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg

SCA Energy AB

Finansiärer

Logo Energimyndigheten Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2021-11-10