Mittuniversitetet kommer att skapa ett studieobjekt i samarbete med Technichus för jämförande studier när det gäller utformning av inomhusmiljöer.

Lena Lorentzen inreder DEVA-rummet

Technichus kommer på ett pedagogiskt sätt att demonstrera hur design och växter kan samspela för att skapa en hållbar inomhusmiljö som är bättre för människor som vistas i den och för miljön. Målet är att inspirera besökare på Technichus att hitta hållbara lösningar med hjälp av växter i inomhusmiljö i sina egna miljöer och få dem att reflektera kring hållbarhet. 

I maj 2019 öppnade Technichus en utställning som börjar med temat ”Luft”. Utställningen kommer att bestå av fyra delar; aerodynamik, luft som naturfenomen (även kopplat till energi), pneumatik, luftens sammansättning. Budskapet är att luften består av något som påverkar oss. På nedre våningen på Technichus finns utställningar om de globala målen, kretslopp med aquaponic, geologi. Dessa kompletteras med två studierum i samarbete mellan Technichus och Mittuniversitetet med olika design och inredning för att mäta och utvärdera olika effekter. Den ena med mer traditionell inredning och möbler i fyrkantiga format. Den andra med växter och mer organiskt formade möbler. 

Läs mer i beslutsunderlaget

Projektledare

Projektmedlemmar

Itai Danielski

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 16

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9