Diabetes i skolan (DIS): en kvalitativ multiperspektiv studie om skolsituationen för barn‑ och ungdomar med diabetes typ 1

Skolsituationen för barn och ungdomar med diabetes o är en angelägenhet för familjen, skolan, hälso- och sjukvården och samhället i stort då tidigare forskningsresultat påvisat att dessa barn och ungdomar löper risk för en sämre hälsa och kortare livslängd.

Läkare undersöker blodsockernivåer hos en ung pojke.

Sidan uppdaterades 2023-06-01