Didaktiska möjligheter och begränsningar i fritidshemmets fysiska lärmiljö

Fritidshemsverksamheten är en del av det svenska utbildningssystemet och fritidshemmen är till övervägande del lokalintegrerade med skolan. Syftet med projektet är att undersöka didaktiska möjligheter och begränsningar i relation till fritidshemmets fysiska lärmiljö.

Barn spelar labyrintspel på fritids

Fakta

Projektperiod

160901-221130

Sidan uppdaterades 2021-11-10