Studien fokuserar elevers lärande och motivation i samband med undervisning i naturvetenskap och matematik och syftar till att hitta kritiska faktorer för att undervisning med ett digitalt läromedel ska bli framgångsrik. Såväl lärares som elevers perspektiv kommer att synliggöras.

Högstadieelever i skolans korridor

Projektet kommer att genomföras på skolor som använder digitala läromedel i undervisningen av matematik eller naturvetenskap. Studien förväntas resultera i en utveckling av undervisningen genom att underlätta valet av läromedel och att lärare i större utsträckning kan ta hänsyn till läromedels förtjänster och brister i undervisningen. Studien förväntas även ge en generell kunskapsproduktion om digitala läromedel i undervisning.

Projektet genomförs i fyra moment:

  1. Planering av undervisning med inventering av läromedel och datainsamling vid planering av undervisningsmoment,
  2. Undervisningens genomförande med datainsamling vid undervisning och i uppföljande intervjuer med elever och lärare,
  3. Analys av insamlad data där analysen görs utifrån designteori och teorier om motivation och slutligen
  4. Redovisning med rapportering och utvärdering.

Projektet genomförs med hjälp av ULF-medel vars verksamhet syftar till praktiknära skolforskning för långsiktig samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning

Projektledare

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055

Projektmedlemmar

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428681

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428513

Malin Norberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428346