Digitalisering, mätbarhet och värderealisering (DIVÄ)

Projektet tar sikte på hur vi bättre kan förklara och visa på vilket sätt investeringar i digitalisering faktiskt ger de värden som uttrycks i strategi- och visionsdokument, men även skapa förståelse för när det inte sker och hur vi bättre kan hantera det.

 author info Foto: feelartfeelant     Hand stack coins, concept for Saving money, growing...

Bakgrund

Bakgrunden till föreslagen studie är de investeringar som görs nationellt, regionalt och kommunalt i vad som betecknas “digitalisering”. Beroende på hur man räknar så är det mångmiljardbelopp som öronmärks till digitalisering och offentlig sektor är på så sätt en viktig marknad för IT-branschen. Det har dock länge varit svårt att följa investeringarnas värderealisering vilket skapar en obalans mellan offentlig sektor och branschen.

Föreliggande projekt syftar till att skapa bättre förutsättningar för att följa upp, mäta och tydliggöra när, hur och var värden realiseras.

Målgrupp

Målgruppen är i första hand kommunmedborgarna eftersom de har rätt till kommunicerbara underlag för vad som görs och varför. I andra hand är målgruppen tjänstepersoner och folkvalda politiker som får bättre verktyg för intern dialog och verksamhetsuppföljning men också extern dialog med de den offentliga verksamheten finns till för.

Mål

Målet är att identifiera och analysera nuvarande tillgång till underlag och existerande arbetsformer för värdeanalys och värderealisering, men även att utveckla en modell som synliggör digitalisering från policy till praktik. 

Förhoppningen är att det här arbetet ska kunna spridas och användas i andra kommuner och offentliga verksamheter så att projektet har ett värde utanför den unika kontexten.

Detta är ett projekt i samverkan med Örnsköldsviks kommun i enlighet med samverkansavtalet.

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

210101-231115

Samarbetspartners

  • Örnsköldsviks kommun

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Aron Larsson

Professor|Professor

010-1428616

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-1428861

Leif Sundberg

Forskare|Researcher

010-1428838

Kontaktperson Örnsköldsviks kommun, Jens Danielsson

Kontaktperson Örnsköldsviks kommun, Jens Danielsson

Finansiärer

Örnsköldsviks kommun 16x9