DigiTube ‑ Digitaliserad in‑line‑mätning och analys av ytdefekter på rör

Projektets mål är att med relevant data från ytmätningar med maskinseende system och utvecklad AI-baserad metod för datahantering identifiera ytdefekter vid rörtillverkning för att ersätta manuell avsyning.

Cirka 25 stålrör som ligger på en cementplatta.

Projektledare

Charlotte Ireholm

Charlotte Ireholm

Projektmedlemmar

Olena Flys

Olena Flys

David Olevik

David Olevik

Mattias Herlitz

Mattias Herlitz

Claes Nilsson

Claes Nilsson

Lars Granlund

Lars Granlund

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2024-03-05