Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

DRIVE illustration

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn.

För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av konventionella bilar har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion från sol och vind. Inom forskningsprojektet DRIVE tar vi fram nya innovativa lösningar inom hela värdekedjan, från att skörda och lagra energi till att ladda och driva framtidens fordon.

Delprojekt Skörda Energi

Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark kommer att utvecklas med hjälp från industriella aktörer. Delprojektledare Jonas Örtegren Docent

Delprojekt Lagra Energi

Superkondensatorer, en typ av snabba batterier, kan cyklas miljontals gånger medan batterier bara klarar några tusen. Mittuniversitetet är världsledande inom storskaliga processer för superkondensatorer vilket bygger pappersindustrins metoder och cellulosa kompletterat med grafen vilket ger en billig och miljövänlig komponent. Vidare, tas ny kunskap fram för en kiselpulver-grafen komposit med målet att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar. Delprojektledare Dr. Nicklas Blomquist

Delprojekt Ladda energi

Genom att kombinera Mittuniversitetets senaste forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik kommer forskning att göras på mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i fastigheter och elbilar. Energilagret ska även fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar. Delprojektledare Professor Kent Bertilsson

Delprojekt Driva Energi

Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar, bedrivs med hjälp från industrin inom kraftelektronik. Dagens elektriska motorer är optimerade för full effekt vilket inte passar normalt körsätt för bilar. Den nya typen av motor visar preliminärt på 30% lägre energiförluster - vilket ger längre körsträckor för elbilar. Dessutom är den byggd för låga spänningar som både är bättre för batterierna och säkrare än dagens 400 Volt. Delprojektledare Professor Kent Bertilsson

Delprojekt MILAB

Drive projektet bygger i flera fall på avancerad materialteknik och för att stödja projektets delaktiviteter men även indirekt regional industri med adekvat infrastruktur kommer nuvarande laboratorium att kompletteras och förnyas med nya instrument för att utgöra en stark innovationsmotor för regionens materialföretag.

Läs mer på www.miun.se/milab

Delprojektledare Dr. Magnus Hummelgård

Projektledare

Projektmedlemmar

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

010-1428915

Magnus Hummelgård

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428831

Britta Andres

Forskare|Researcher

010-1428671

Stefan Haller

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428759

Peng Cheng

Forskare|Researcher

010-1428495

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428813

Renyun Zhang

Docent |Senior lecturer

010-1428284

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428737

Ghadir Razaz

Postdoktor|Postdoc

010-1428092

Thomas Öhlund

Forskare|Researcher

010-1427879

Enkeleda Balliu

Doktorand|Doctoral Student

010-1428351

Martin Olsen

Postdoktor|Postdoc

010-1428484

Finansiärer

Energimyndigheten Logo Härnösands kommun 16x9 Logo Timrå Kommun 16x9 Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden