Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Jussara Reis Anderssons doktorandstudier innebär att under fyra år framöver följa digitaliseringen av skolan med finansiering från samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner.

Jussara Reis Andersson (skärmdump)

Målet är att skapa en bild av hur man bäst implementerar digitaliserat stöd i undervisningen utifrån de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och skolor. Se filmen nedan där hon presenterar sig och sin forskning.

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar tilla tt stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Läs mer i beslutsunderlag

Pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

Läs hela pressmeddelandet

Projektledare

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428288

Projektmedlemmar

Fabian Gunnars

Doktorand|Doctoral Student

010-1428555

Niklas Humble

Doktorand|Doctoral Student

010-1428572

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428747

Projektansvarig Härnösands kommun, Pia Liljeström

Projektansvarig Härnösands kommun, Pia Liljeström

Projektansvarig Sundsvalls kommun, Pål Christenson

Projektansvarig Sundsvalls kommun, Pål Christenson

Projektansvarig Timrå kommun, Roger Åström

Projektansvarig Timrå kommun, Roger Åström

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 logotype Timrå Kommun 16x9