EcoMat - Miljövänliga hållbara starka material

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur man modifierar papperstillverkning och masstillverkningsprocess för att producera fossilfria funktionella förpackningsmaterial.

Skog

Användning av plast utgör ett ökande hot mot vår natur och framtid. Plastmaterial är en stor miljörisk. Stora mängder hamnar i haven där plasten delas sönder till mikropartiklar. Dessa förekommer i ökande utsträckning hos vattenlevande djur och därmed också i hela livsmedelskedjan. Ökad användning av träfiberbaserade material som ersättning för plast skulle minska problemet betydligt eftersom träfiberbaserade material bryts ned naturligt utan negativa effekter miljö.

Finansiär

Projektet delfinansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

 

Finansiärer

Logo Logo