Elitprestation inom längdskidåkning och skidskytte

Längdskidåkning och skidskytte på elitnivå kräver komplexa kombinationer av fysiologiska, tekniska och mentala kvalitéer. Genom samarbeten med Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet, bidrar forskningsprojektet till viktiga prestationsförbättringar hos aktiva elitidrottare.

Nationellt vintersportcentrum

Projektet omfattar olika forskningsstudier som syftar till att förbättra prestationen hos elitlängdskidåkare och skidskyttar och därigenom möjliggöra tävlingsprestationer på den högsta internationella nivån. Aktuella studier fokuserar på:

  • Utveckling av antropometriska och fysiologiska egenskaper hos längdskidåkare och skidskyttar på junior- och seniornivå, och studier av hur dessa processer relaterar till tävlingsprestation.
  • Användning av olika tränings- och teknologiska interventioner för att utveckla skidtekniker/subtekniker, förberedelser för olika klimat/omgivningar och förbättra mental fokus.
  • Optimera tävlingsdagen: uppvärmningsstrategier; farthållningsstrategier, taktik och beslutsfattande under tävlingen; återhämtningsstrategier efter loppet.
  • Optimera näring genom kost, energitillgänglighet och kosttillskott inför tävlingar, på tävlingsdagen och under återhämtningen.

Fakta

Projektperiod

190101-221231

Samarbetspartners

  • Svenska Skidförbundet
  • Svenska Skidskytteförbundet

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428149

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428384

Projektmedlemmar

Erik Andersson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428863

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp