Erfarenheter av stöd till efterlevande - samlade från närståendes perspektiv

Efterlevandestöd kan ges både enskilt och i grupp, vid ett tillfälle eller vid flera tillfällen. Forskning visar att endast en lägre andel av efterlevande drabbas av svår sorg. Att finna dem och ge stöd kan vara av värde både för dem själva och för sjukvården .

Människa på bänk

Fakta

Projektperiod

190101-230430

Sidan uppdaterades 2022-11-21