European Education Policy Network on Teachers and School Leaders är ett nätverk av organisationer (politiker, praktiker, forskare och intressenter) för att främja samarbete, policyutveckling och genomförande på olika nivåer, och för att stödja EU-kommissionens arbete med lärare och skolledare.

grundskola lärare elev lärarutbildning vfu

Sidan uppdaterades 2022-06-21