Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel

Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel

Klimatförändringarna förväntas leda till att extremväder, så som värmeböljor, stormar och skyfall, blir allt vanligare. I det här projektet undersöker vi hur förekomsten av extremväder påverkar allmänhetens stöd för olika typer av klimatstyrmedel.

Klimathot, oväder, glesbygd

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Projektledare

Stefan Linde

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428663

Projektmedlemmar

Finansiärer

Formas logotyp