Farthållningsstrategier för förbättrad skidåkningsprestation i skidskytte

Åkhastigheten utvecklas kontinuerligt i skidskytte. Men i vilken parti av banan är åkaren starkare än sina konkurrenter och i vilken del svagare? Projektet syftar till att ta reda på detta.

Peppe Skidskytte

Skidskytte, som kombinerar längdskidåkning och gevärsskytte, utvecklas kontinuerligt och till exempel skidåkningshastigheten har ökat markant under de senaste 20 åren. Eftersom det är av vikt för skidskytteaktiva att veta i vilka partier på spåret de förlorar eller vinner tid mot andra åkare, är det motiverat att undersöka detta. Skidskyttarna får då viktig information inom vilka partier de bör fokusera på i sin träning för att kunna utvecklas.

Det är också viktigt från träningssynvinkel att undersöka i vilka partier aktiva kan åka energisnålare eller vilken delteknik de eventuellt ska använda. En annan dimension som förekommer i skidskytte är att åkarna bär geväret på ryggen under tävling. Men hur stora skillnaderna är mellan aktiva och mellan åkning med och utan gevär är fortfarande delvis oklart. 

Detta projekt syftar därmed till att undersöka skidskyttarnas farthållningsstrategier, energiåtkomsten och biomekaniska variabler under en simulerad skidskyttetävling i fält. 

Fakta

Projektperiod

200201-211231

Samarbetspartners

  • Svenska Skidskytteförbundet

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428384

Projektmedlemmar

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428149

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428830