Feldetektering i industriella processer

Detta projekt kommer att identifiera och planera för framtida samarbetsaktiviteter mellan Mittuniversitetet och Technical University Ontario inom olika perspektiv av anomali- och feldetektering inom industrin.

STC

Fakta

Projektperiod

230501-231231

Projektledare

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-05-02