Malin From

FoamFiber kommer att använda nanocellulosa- och cellulosakompositer för att ersätta fossila plastprodukter för att möta de stora klimatutmaningarna i dagens samhälle.

Projektet kommer särskilt att fokusera på att vidareutveckla ett koncept för produktion av fiberbaserade, skummade material med låg densitet och hög porositet, förutom att ha barriäregenskaper som våtstabilitet. Produktion av prototyper samt återvinning av materialet kommer också att vara i fokus i projektet.

FoamFiber är en vidareutveckling av det tidigare interreg-projektet PlastiCel där ett fint gränsöverskridande samarbete gav upphov till så intressanta resultat att samma kärngrupp nu vill arbeta vidare och förfina dessa. Syftet med det nya projektet är att bygga vidare på resultaten i skumformning, dvs. vidareutveckla tekniken för att producera cellulosabaserade lätta och porösa material som kan ersätta material baserade på fossila resurser, främst inom förpackningsindustrin men även andra applikationer.

Målet är att utforma, optimera och producera ett grönt alternativ som på sikt kommer att kunna konkurrera och ta marknadsandelar från material baserade på plast, vilket är en begränsad resurs men också ett stort miljöproblem. Värdekedjan för plastförpackningsindustrin idag är till stor del linjär där utvinning från jordens begränsade resurser sker i hög hastighet och denna acceleration förutspås öka, inte minst nu i pandemitider, har e-handel tagit ett ännu större steg framåt.

Projektet finansieras med stöd från Interreg Sverige-Norge, EU och leds av MoRe Research. Vi är medsökande tillsammans med RISE PFI i Trondheim. Professorerna Magnus Norgren och Håkan Edlund samt forskarna i gruppen Teknisk yt- och kolloidkemi vid forskningscentrum FSCN är medlemmar i projektgruppen. Andra samarbetspartners är SCA, Domsjö, Bergmans Fisk, ÖSAB, Rödins Trä, Trondelag Fylkeskommune och Kvanne Industrier i Norge.

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp