I en hållbar värld måste vi ställa om vår livsmedelsindustri och hitta alternativa sätt för hur vi producerar, konsumerar och kommunicerar mat. Här är Foodtech ett högaktuellt område.

Växt i provglas

I takt med att jordens befolkning växer behöver vi öka vår matproduktion. Så även i Sverige, där idag varannan tugga är importerad. Det finns även en ökad efterfrågan från konsumenterna att veta mer om livsmedel, däribland var produkter är tillverkade, hur de påverkar miljön, hälsan och orten där de bor.

Inom livsmedelsområdet är transparens och fakta viktiga nyckelord för konsumenten men dagens märkningar, etiketter och innehållsförteckningar är enligt konsumenten svårtolkade. Det medför svårigheter för att välja de produkter som bäst svarar mot konsumentens behov och principer. Inom Foodtech-projektet och forskningen på institutionen för Design undersöks bland annat hur visualiseringar av information kan göras tillgänglig för de många människorna med syfte att skapa insikter. Här är digitala designlösningar och förpackningsdesign i fokus.

Projektmedlemmar

Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

010-142 88 26

Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 59

Niklas Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 49

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 36

Itai Danielski

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 16