Foodtech

I en hållbar värld måste vi ställa om vår livsmedelsindustri och hitta alternativa sätt för hur vi producerar, konsumerar och kommunicerar mat. Här är Foodtech ett högaktuellt område.

Växt i provglas

Projektmedlemmar

Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

+46101428826

Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428459

Niklas Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428949

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428136