Inom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden kraftsamlar fem svenska lärosäten spetskompetens inom området smart industri. Forskarskolan vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige.

Robotarm i industri och två människohänder som håller en läsplatta.

Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp

Sidan uppdaterades 2023-11-01