Smart Industry Sweden

Inom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden kraftsamlar fem svenska lärosäten spetskompetens inom området smart industri. Forskarskolan vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige.

Robotarm i industri och två människohänder som håller en läsplatta.

Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp

Sidan uppdaterades 2024-03-05