FRAMGRAF- förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

I projektet ska vi kombinera de enastående fysiska och mekaniska egenskaperna hos grafen med flexibiliteten och designfriheten inom specialistområdet Additiv tillverkning. Vi kommer att göra en genomförbarhetsstudie för tillverkning av högpresterande Metal Matrix Composites förstärkt med grafen.

grafen carlos 2.jpg

Grafen, världens tunnaste material, har mycket god ledningsförmåga och är 200 gånger starkare än stål. Det är böjbart och kan tänjas ut cirka 10 procent utan kvarstående deformationer. Genom att kombinera additiv tillverkning i metall med grafenteknik kan man tillverka högpresterande material och komponenter som kan användas inom flyg-, ortopedisk tillverkning, verktyg, energi och andra relevanta industrisektorer.

Mittuniversitetets grafenprojekt har sitt ursprung från det nationella innovationsprogrammet SIO-Grafen som vill stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. SIO-Grafen programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030. Ett av programmets mål är att nationellt kraftsamla och att bygga samarbeten bland viktiga aktörer såsom akademi, industri och institut. Vi på Mittuniversitetet vill bidra till att nå den visionen, och det ska vi uppnå genom att undersöka de möjligheter som finns att använda grafen inom vårt specialistområde, additiv tillverkning i metall.

Projektledare

Carlos Botero

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 61

Projektmedlemmar

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

010-142 84 17

Finansiärer