Projektet handlar om att utveckla olika metoder för att hantera de konsekvenser som uppstår med en ökad utbyggnad av förnyelsebar energi i elnät.

Elledningar i stadsmiljö

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2022-12-27