Projektet handlar om att utveckla olika metoder för att hantera de konsekvenser som uppstår med en ökad utbyggnad av förnyelsebar energi i elnät.

Elledningar i stadsmiljö

Projektledare

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

+46 (0)10-1428915

Projektmedlemmar

Nicklas Blomquist

Forskare|Researcher

+46 (0)10-1428086

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Logotyp Sundsvalls kommun.