Friluftsliv, evenemang och social integration 2.0

Syftet med detta projekt är att förstå hur friluftsliv och evenemang kan användas som drivkrafter för social integration av invandrare i Östersund.

Fotbollslag
Foto: Pixabay

Fakta

Projektperiod

230401-240331

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Sidan uppdaterades 2023-03-21