Funktionell grön infrastruktur i boreala skogslandskap – betydelsen av fragmentering i tid och rum för vedlevande svampar

Inte bara det enskilda beståndet, skogen, är viktig utan även var i det fragmenterade landskapet den förekommer. Finns det närhet till andra livsmiljöer med livskraftiga populationer är chansen större att arter kan finnas kvar i landskapet

Vedsvamp som växer på mossa

Finansiärer

Formas logotyp Skogssällskapet logotyp Carl Trygger logotyp

Sidan uppdaterades 2023-06-01