Funktionella läromedel i matematik: Hur samspelet mellan olika teckensystem kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp

Syftet med detta projekt är att klargöra hur utformning av läromedel, avseende samspel mellan olika teckensystem, såsom språk, symboler, bilder och animeringar, kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp.

Skolarbete, läxa, matematik, skola

Projektledare

Projektmedlemmar

Cecilia Eriksson, verksamhetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun

Cecilia Eriksson, verksamhetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun

Finansiärer

Skolforskningsinstitutet

Sidan uppdaterades 2023-03-21